ایکار » مقالات » موفقیت شغلی» استخدام پايان راه نيست ، آغاز راه است

استخدام پايان راه نيست ، آغاز راه است


يافتن شغل پايان كار نيست بلكه آغاز راه است . باپذيرش شغل كار واقعي آغاز مي شود اما اگرهدف موفقيت باشد به غيرازوظايفي كه درچارچوب يك شغل جاي مي گيرد موارد ديگري هم هستند كه درموفقيت تاثيرمي گذارند.

نکته قابل توجه این است كه درمدت حضور درمحل كارمیزان تعهد، وفاداری و پیشرفت و موفقیت يك فرد به تصويركشيده مي‌شود و تمام اين ویژگی‌ها برای کارفرما اهميت خاص خود را دارند.

در اين مقاله به مواردی اشاره مي شود که شما مي توانيد با کمک آن‌ها شغل خود را حفظ کرده و در آن رشد کنید.

حضور درمحل كار

وقت شناسي ، صفت نيكويي است كه بايد به آن اهميت داده شود ، اگر استخدام شديد بايد هر روز سروقت درمحل کار خود حضور یابید و اين حالت را درتمامي مدتي كه درمحل كارحضور داريد رعايت كنيد . وقت‌شناسی بیانگر احترام شما به سایرین و وقت آن‌هاست . شرکت‌های بسیاری به نحوه حضور در محل کار اهمیت می‌دهند. ازاتلاف وقت بپرهيزيد ، پس از صرف نهار فورا به اتاق‌ كارخود برگردید. به موقع در جلسات حضور یابید.

در برخی از کشورها عادت به دیرآمدن و حضور نامنظم در محل کار به نوعی عادت بدل شده است که تا پایان همراه فرد است. چنين عاداتي نشانه بدي براي كارفرماست و او را مجاب می‌کند که يك فرد با چنين عادتي برای کاردر شرکت و جایگاه خود ارزش قائل نیست . برخی نیز چنین احساس می‌کنند فردقابل اعتماد نيست و نبايد فرصت پيشرفت پيدا كند .

قابلیت اعتماد و اطمینان

چنانچه وظیفه‌ای به شما محول می‌گردد که آن را انجام دهید دفتر یادداشتی با خود همراه داشته و صحبت‌ها و دستورالعمل‌ها را درآن یادداشت نمائید. هنگامی که متوجه موردی نمی‌شوید سوال کنید. بهتر است کار دفعه اول به‌درستی انجام شود تا آن‌ که به دفعه دوم بکشد. اگر متوجه شدید که نمی‌توانید برنامه زمانبندی خاصی را دركارتـــــــان دنبال نماییدمراتب را در اسرع وقت به مسئول‌تان گزارش كنيد تا كارديگران درگروكارشما قرارنگيرد.

در جامعه امروز که اقتصاد بر محور خدمات مشتریان می‌چرخد، قابل اعتماد و اطمینان بودن عامل مهمی به حساب می‌آید. به درخواست مشتریان و همکاران بايد به نحو مناسب و دراسرع وقت پاسخ داد تا چهره مناسبي ازشركت ترسيم گردد. اعتماد كارفرما دراين‌صورت به دست مي آيد و شما فرصت رشد و پيشرفت درشغلتان خواهيد داشت .

دانش

دانش و اطلاعات خود را در مورد محل كار و شغل خود توسعه دهید. در دوره‌های آموزشی شرکت نمائید. دراوقات آزاد خود مطالب مربوط به شرکت را بخوانید. با کارشناسان در داخل و خارج از واحد خود ارتباط برقرار نمائید. هر چه بیشتر در مورد فعالیت و کارهای شرکت بدانید، حضور پررنگ‌تری در موفقیت شرکت خواهید داشت.

تعهد و مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهید

افرادی که در پروژه‌های جدید مشارکت دارند هر چه مسئولیت‌ بیشتری برعهده داشته باشند درنهایت پاداش وتشویق بیشتری دریافت می‌کند. برخی مواقع نیاز است تا از سرپرست خود بخواهید کارهای بیشتری را به شما محول نماید. ممکن است متوجه نباشد كه توانایی انجام کارهای بیشتری رادارید. منتظر نباشید تا سرپرست کاری را به شما ارجاع دهد ، خودتان پیشقدم شده و براي پذيرش كارومسئوليت داوطلب شويد.

از تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌هایی که در دست دارید مطمئن شوید. اگر کاری را که دردست دارید به درستی انجام ندهید، سرپرست تمایلی به واگذاری کاربیشتر به شما نخواهد داشت. درجستجوی راهی برای افزایش ارزش خود باشید. چنانچه پیشنهادی برای صرفه‌جویی در زمان یا هزینه‌ مالی در پروژه خاصی دارید با سرپرست خود درمیان بگذارید. این قبیل رفتارها بیانگر تمایل و علاقه شما به موفقیت شرکت است.

حل مسئله

به‌جای طرح مشکل نزد سرپرست، راه حل ارائه نمائیــــد. هر زمان که با مشکل یا يافتن راه حل پیچیده‌ای روبرو می‌شوید، صرف نظر از اینکه سرپرست بابت راه‌حلی که پيدا شود تشکر و قدرانی خواهد نمود يا خير خودتان راه‌حلی را برای آن بیابید.

اگر مشکل جدی پیش رو دارید قبل از هرگونه اقدامی ابتدا درمورد آن مشورت کنید. شرکت‌ها تمایـل به استخدام افرادی دارندکه در حل مشکلات مهارت داشته باشند. مدیران هر روز در ارتباط مشتری، کارمندان یا تولیدات با مشکلات متعددی روبرو هستند. توانایی شما در برطرف نمودن این قبیل مشکلات و پیشگیری از مشکلات آتی به شرکت و رشد شغلی شما کمک خواهد نمود.

مسئولیت و مالکیت

هنگام که پروژه‌ای به شما واگذار می‌گردد آن را از آن خود بدانید. برای انجام کار از تجربیات خود کمک بگیرید. اگر مسئولیت واگذار شده به شما رسیدگی به شکایات مشتریان و امور آنان است به کمک رفتارهای شخصی خود محیطی مناسب ایجاد نمائید.

با مشتری احساس آرامش و راحتی نمائید. اگر هم بخشی از مسئولیت خرید و فروش را برعهده شما گذاشتند فرض را بر این بگذارید پولی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، پول خودتان است و تا حد امکان صرفه جویی نمائید. شرکت نیز قدردان کارهای شما خواهد بود.

برخی مواقع نیاز است پیش از آنکه برنامه خود را در اجرای پروژه‌ای بکار ببندید با سرپرست خود درخصوص آن مشورت نمائید. سرپرست نیز قدردان افکار و توجه شما بوده و درصورت بروز مشکل در طول پروژه به یاری شما خواهد آمد.

چنانچـــــــــه کار واگذار شده را در مالکیت خود بدانید، کار برایتان ارزش بیشـــــــــــتری می‌یابد. اشتباه خود را بپذیرید و دیگــــــــــــران رامقصر ندانید. همیشه سعی نمایید مشکل را برطرف کنید. در نهایت آن‌چه در خاطره‌ها باقی می‌ماند راه‌حل ارائه شده از جانب شماست نه مشکلی که پیش آمده بود.

راهنما

همواره در جستجوی افرادی باشید که شما را راهنمایی كنند وبا شما مشاوره نمایند. درهر کاری همواره نياز به مشورت وجود دارد ودر کل افراد تمایل به کمک دارند. افرادی را جستجو نمایید که در شغل‌شان موفق بوده اند.

درمواردي كه با يك كارآشنا نيستيد درخواست راهنمايي بهتراز سكوت يا انجام كار نامناسب است. گاه مي توانيد از زيردستان براي انجام كار راهنمايي بخواهيد وازاودرخواست نمائید تا پس از اتمام ساعت کاری خود، درکارها به شماکمک نماید. برخی مواقع مشارکت و همکاری بامدیر یا سرپرست نيز درانجام كارها به نحومطلوب کمک می‌کند تا خود را بهتر بشناسانید.

خدمات مشتریان

در هر شغلی که مشغول به کار باشید با مشتریان مختلفی روبرو خواهید بود. آشکارترین نوع آن مشتریانی هستند که تولیدات و محصولات شرکت را خریداری می‌کنند. افرادی که در شرکت شما حضور دارند نیز جزو مشتریان هستند ، افرادی که کارشان به کار شما بستگی دارد. کارخود را به نحوه احسن انجام دهد تا همکارانتان نیز بتوانند کارشان را بدرستی انجام دهند. اگر عملکرد سایرین احترام بگذارید، کارسریع‌تر انجام شده و مشتری راضی‌تر خواهدبود، شرکت رشد کرده و جایگاه شغلی شما نیز ارتقاء می‌یابد. در اقتصاد دنیای امروز فعالیت اکثر شرکت‌ها بامشتری و خدمات مشتریان در ارتباط است. فرقي نمي كند چه به عنوان خدمتکار دررستوران مشغول به کار باشید یا مسئول فروش در یک شرکت ارتباطات مجازی شده باشيد در هر حال با مشتری سروکار خواهيد داشت .

دراین قبیل مشاغل یادگیری نحوه ارتباط و کار با دیگران کلید موفقیت است. در جایگاه یک کارمند، شما نماینده شرکت‌تان هستید. رفتار شما به دقت توسط مشتریان زیر نظر گرفته می‌شود. اگر با مشتری رفتارمناسبی نداشته باشید، آنان این رفتار را از جانب شرکت دانسته وشرکت را مقصر می‌دانند لذا همکاری خود را با شما قطع می‌کنند. عملکرد بخش خدمات مشتریان می‌تواند تاثیر بسزایی در شهرت وسودآوری شرکت داشته باشد.

رفتار و طرز برخورد

یکی از مهم‌ترین فاکتورها رفتار و برخورد مثبت نسبـــت به کارفرما در مسئولیت‌های واگذار شده است. اشتیاق و تمایل افراد به کارشان در نحوه انجام آن نمود پیدا می‌کند. مشتریان با یک فرد مثبت راحت‌تر ارتباط برقرار کرده، همکاری خود را ادامه داده و آن را به سایرین نیز پیشنهاد می‌دهند. یک لبخند ساده می‌تواند رضایت را به مشتری ناراحت بازگرداند. همانطور که الزامات شغل‌تان رامی‌آموزید برای درک فرهنگ و جو حاکم شرکت نیز وقت صرف کنید. از روند انجام کارها اطلاع یابید. همکاران خود را بشناسید. رفتار شما با افراد هم رتبه خودتان بسیار حائز اهمیت است.

در هر شغلی ممکن است امور یا افرادی باشند که مورد علاقه شما نباشند. توانایی شما در پذیرش این موقعیت و اینکه همچنان کار خودر ا به بهترین نحوه ممکن به انجام برسانید ارزش داشته و قدردانی می‌گردد. توانایی و مهارت شمادر زمان ارتقاء و پاداش درنظر گرفته می‌شود.

نظر خود را ارسال کنید
[نظر شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.]

خبرها و مقالات دیگر