ایکار » اخبار» مصاحبه شغلی نوعي بازیگری است

مصاحبه شغلی نوعي بازیگری است


همانطور که صحنه نمایش برای بازیگر با استرس و اضطراب همراه است، کارجویان نیز با حضور درجلسه مصاحبه شغلی خود را در فرآیندی همراه با استرس مي‌يابند. وجود اين شباهت باعث مي شود ازتجربه بازيگران در صحنه، براي حضور كارجويان در مصاحبه‌شغلي درس گرفته شود . در ادامه به برخي از اين شباهت‌ها اشاره می‌شود.

■ انتظارمي رود بازيگر تئاتر پـس از توافق وآمادگي برای حضور در صحنه نمایش، حضوري كامل در زمان نمايش داشته باشد . به همین منوال، متقاضي استخدام نیز به هنگامي كه براي مصاحبه شغلي دعوت شد بايد در مصاحبه شرکت نمايد. چنانچه به هرحالت قادر به حضور در مصاحبه نباشد، با ذكر علت عدم حضور خود مراتب را به دعوت كنندگان اعلام نمايد .

■ براي كسي كه به جلسه مصاحبه شغلي مي‌رود صحنه نمایش از لحظه‌ای آغاز می‌گردد که از منزل خــارج می‌شود. او هیچ گاه نمی‌داند باچه كساني در جلسه مصاحبه روبرو خواهد شد و چه کســانی در رد يا قبول او دخیل هستند. نحوه برخورد با بخش پذیرش نیز صحنه ديگري است كه ازچشم مصاحبه كنندگان دورنمي ماند، يك بازيگر نـمي‌تواند درخارج از زماني كه پيش بيني شده به صحنه وارد يا ازآن خارج شود ، مصاحبه شونده نيز براي اينكه مصاحبه به موقع صورت گيرد حداقل 15 دقیقه بايد زودتر در محل مصاحبه حضور یابد تا اجراي مصاحبه دچارخللي نشود ، كارگردان‌ها هیچ چیز را بدتر از بی‌نظمی براي بازيگرنمي دانند و مصاحبه كنندگان نيز بي نظمي را علامت بدي براي نيروي موردنظر خود به حساب مي آورند .

■ پوشش بازيگر در انتقال مفاهيــــم به تماشاكنندگان تاثيرمستقيم دارد به همين دليل بازيگران با لباسي كه طراحي شده پا به صحنه مي گذارند تا شخصيت خود را نشان دهند ، براي مصاحبه شونده نيز چنين وضعيتي وجود دارد و او در هر شغلی كه مي‌خواهد مشغول شود بايد عملکردي حرفه‌ای از خود نشان دهد ، نحوه پوشش میزان حرفه‌ای بودن او را بازتاب می دهد. پس اگر پوشش خارج ازفرهنگ سازماني يا عرف اجتماعي انتخاب شود پارامتري منفي براي مصاحبه شونده محسوب مي‌شود .

■ بازيگران براي حفظ آرامش هركدام روش خاص خود را دارند ، مصاحبه شوند نيز بايد از اصول و تکنیک خاص خود برای آرامش و کنترل اضطراب خود استفاده نماید. آرامش در دو بعد ذهنی و جسمی بايد وجود داشته باشد، لذا هرگونه شرایطی را که مانع از ارائه توانایی‌های در هنگام مصاحبه شغلي باشد بايد حذف گردد.بازيگران از روش های مختلف مانند نفس عمیق، یوگا، ورزش‌های فیزیکی برای آرامش استفاده می‌کنند مصاحبه شونده نيز بايد دريابد كه چه راهي براي رســــــيدن به آرامش و فرار از اضطراب او مناسب است .

■ بازيگر با شناخت كامـل صحـــــنه پا به آن مي گذارد و همه حركاتش حساب شده است ، مصاحبه شونده نيز بايد در صورت امکان پیش از حضور در صحنه نمایش، فضای اجرای خود را بازبینی نماید و مصاحبه كنندگان ؛ جايگاه شغلي آنها ، مکان مصاحبه و حتی در صورت امکان اتاق مصاحبه را بشناسد، اين كارسختي نيست .

■ بازيگربايد مراقب باشد سایــــر بازیگران او را دربازي تحت تاثير قرارنداده و در دام «تضعیف روحیه» گرفتار نکنند. مصاحبه شونده نيز ممکن است با شناخت برخی از رقبای خود دچار تفكرمنفي شود، او بايد تمام این افکار را کنار گذاشته و هنگام حضور درصحنه مصاحبه بيشترين تمركز را داشته با اعتماد به خود داشته باشد، او بايد به محض ورود به صحنه مصاحبه لبخند زده و آرامش خود را حفظ نمايد، ورود اوليه به صحنه مصاحبه بايد با رعايت آداب اجتماعي چون سلام به حاضران وبا روي گشاده برخورد كردن صورت گيرد ، هميشه اولين برخورد تاثيرخاص خود را دارد.

■ بهترین موقعیت را بايد يافت. کارگردان، بازيگري را که قابلیت بازی در بهترین موقعیت را ندارد، نمی پذیرد. در مصاحبه شغلی نيز مصاحبه شونده بايد نشان دهد بهترين گزينه است تا مورد توجه قرارمي گيرد لذا باید بهترین شرایط را كه مطلوب سازمان است یافته و خود را متناسب با آن نشان دهد.

■ خودتان باشید و خود را دست كم نگيريد . مصاحبه كنندگان تيز هوش با نحوه راه رفتن، حرکات، چشمان و لحن صحبت کردن به بسياري ازخصوصيات شما پي‌مي‌برند لزومی ندارد در طول مصاحبه تظاهـــــر به چیزی نمائید كه نيستيد و ظاهري تصنعي به خود بگيريد . بازيگر اگر درنقش خود فرونرود بازي‌اش چنگي به دل نخواهد زد و مشخص خواهد شد كـــــه آنچه نشان مي دهد نيست .

■ تغییر حالت و خروج نیز بخش‌های بسیار مهمی از صحنه نمایش را تشکیل می‌دهند. زمان را بین این موارد هماهنگ نمایید. مصاحبه شغلی مسابقه نیست و به کسی که پاسخ سوالات را سریعا می‌دهد جایزه ای تعلق نمی گیرد لذا برای پاسخ دادن به سوالات فکر کنید.

■ آرامش خود را حفظ کنید. علت حضور افراد در آن مکان شما هستید. باور داشته باشيد كه كارفرمايان درهنگام مصاحبه به دنبال نيرويي هستند كه به خواسته آنها نزديك باشد وجایگاه خالي درسازمانشان تكميل گردد . آنها از شما به همين دليل دعوت کرده اند تا آنان را متقاعد نمایید مناسب شغل مورد نظر هستید.

نظر خود را ارسال کنید
[نظر شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.]

خبرها و مقالات دیگر