اطلاعات علي صابريان دلجوان


اطلاعات تماس
اطلاعات علي صابريان دلجوان آدرس: البرز » کرج
هفت تير به سمت طالقاني،اولين آپارتمان ،سمت راست(تخت جمشيد)طبقه3 واحد4
تلفن:09359722849
شرح فعالیت ها
هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد و جذب نيروي 1 خبرنگار،بازارياب،مدير داخلي و منشي

لیست فرصت های شغلی


هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد ( کرج)
از افراد علاقه مند به خبرنگاري مديريت بازرگاني و مديريت فروش و منشي گري و واحد روابط عمومي و نمايندگي و سرپرستي فعال در استان هاي البرز،گيلان،قزوين و...
رشته های موردنیاز: تحصيلات مهم نيست...
کد: 4401 بازدید: 3032 البرز » کرج 15 مرد و 9 زن تمام وقت، پاره وقت، قراردادی بیمه، پاداش
هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد ثبت: 1394/10/19 انقضا: 1398/01/02