اطلاعات شمیم طبیعت آرا


اطلاعات تماس
اطلاعات شمیم طبیعت آرا آدرس: تهران » تهران
میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان 37 غربی پلاک 1 زنگ واحد نیکومنش
تلفن:86080540
تلفن 2:86080731
فکـس:86080731
وبسایت: برای ورود به وبسایت این کارفرما کلیک کنید
شرح فعالیت ها
شرکت در زمینه ارایشی و بهداشتی فعالیت داشته با مواد اولیه اروپایی و بسته بندی در داخل ایران
مشاغل مورد نیاز :
1- بازاریاب جهت داروخانه تهران (آقا)
2- بازاریاب جهت داروخانه تهران (خانم)
3- پروموت جهت داروخانه تهران (خانم)
4-بازاریاب جهت تعاونی ها (خانم و آقا)

لیست فرصت های شغلی


بازاریاب جهت داروخانه ها و تعاونی ها (خانم و آقا)
مشاغل مورد نیاز :
1- بازاریاب جهت داروخانه تهران (خانم و آقا)
2- پروموت جهت داروخانه تهران (خانم)
3-بازاریاب جهت تعاونی ها (خانم و آقا)...
رشته های موردنیاز: کلیه رشته ها...
کد: 4457 بازدید: 819 تهران » تهران 10 مرد و 10 زن تمام وقت بیمه، پاداش، ایاب ذهاب
شمیم طبیعت آرا ثبت: 1395/01/26 انقضا: 1396/02/05