اطلاعات mobintarh


اطلاعات تماس
اطلاعات mobintarh آدرس: اصفهان » اصفهان
خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت شرقی
تلفن:32684024
شرح فعالیت ها

به یک طراح خانم ، مسلط به فتوشاپ کرل و نرم افزارهای مربوطه ساعت کاری 9الی 14 به صورت پاره وقت با حقوق طبق قانون وزارت کار،نیازمندیم.

لیست فرصت های شغلی


استخدام طرح و گرافیست فتوشاپ کار ( اصفهان)
به یک طراح خانم ، مسلط به فتوشاپ کرل و نرم افزارهای مربوطه ساعت کاری 9الی 14 به صورت پاره وقت با حقوق طبق قانون وزارت کار،نیازمندیم....
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4521 بازدید: 0 اصفهان » اصفهان 1 زن پاره وقت
mobintarh ثبت: 1395/04/19 انقضا: 1395/12/29

استخدام طرح و گرافیست فتوشاپ کار ( اصفهان)
به یک طراح خانم ، مسلط به فتوشاپ کرل و نرم افزارهای مربوطه ساعت کاری 9الی 14 به صورت پاره وقت با حقوق طبق قانون وزارت کار،نیازمندیم....
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4520 بازدید: 796 اصفهان » اصفهان 1 زن پاره وقت
mobintarh ثبت: 1395/04/19 انقضا: 1395/12/29