اطلاعات شاومادبنا


اطلاعات تماس
اطلاعات شاومادبنا آدرس: تهران » تهران
تلفن:۲۲۵۷۷۳۳۲
شرح فعالیت ها
بازاریابی برای شرکت معماری

لیست فرصت های شغلی


بازاریاب ( تهران)
گرفتن پروژه های معماری، طراحی داخلی، نما و......
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4599 بازدید: 425 تهران » تهران تمام وقت
شاومادبنا ثبت: 1395/09/03 انقضا: 1395/10/30