اطلاعات بیات


اطلاعات تماس
اطلاعات بیات آدرس: تهران » تهران
شریعتی بالاتر از مطهری
تلفن:88548614
تلفن 2:88548615
فکـس:88548616
وبسایت: برای ورود به وبسایت این کارفرما کلیک کنید
شرح فعالیت ها
بازاریابی تلفنی ، انجام امور فروش، بایگانی ، پیگیری مالی ، برخی کارهای مالی

لیست فرصت های شغلی


کارمند فروش ( تهران)
بازاریابی تلفنی ، فروش ، صدور پیشفاکتور و فاکتور ، پیگیری مالی ، ثبت برخی موارد مالی ...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4630 بازدید: 2168 تهران » تهران 1 زن تمام وقت بیمه
بیات ثبت: 1395/12/16 انقضا: 1396/12/26