اطلاعات حمیدی


اطلاعات تماس
اطلاعات حمیدی آدرس: تهران » تهران
استادحسن بنا شمالی بالاتر از میدان ملت
تلفن:۰۹۱۲۳۸۴۷۹۹۵
شرح فعالیت ها
سه روز صبح در هفته ۱۰-۱۴ پذیرش بیمار

لیست فرصت های شغلی


منشی ( تهران)
پذیرش مراجعین...
رشته های موردنیاز: سیکل و یا بالاتر...
کد: 4643 بازدید: 266 تهران » تهران پاره وقت
مطب ثبت: 1396/02/20 انقضا: 1396/03/30