اطلاعات لطفی


اطلاعات تماس
اطلاعات لطفی آدرس: تهران » تهران
ونک ملاصدرا
تلفن:09213966809
تلفن 2:09381835301
شرح فعالیت ها
خدمات آموزشی و علمی

لیست فرصت های شغلی


فروش ( تهران)
فروش تلفی و حضوری با ارتباطات بالا...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4649 بازدید: 192 تهران » تهران 5 زن تمام وقت بیمه، پاداش
لطفی ثبت: 1396/03/22 انقضا: 1396/04/01