اطلاعات بنیاد بین المللی چین


اطلاعات تماس
اطلاعات بنیاد بین المللی چین آدرس: تهران » تهران
میدان انقلاب
تلفن:66123086
تلفن 2:66127998
وبسایت: برای ورود به وبسایت این کارفرما کلیک کنید

لیست فرصت های شغلی


کارشناس دیجیتال مارکتینگ ( تهران)
متخصص در امر شبکه های مجازی و دیجیتال مارکتینگ...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4672 بازدید: 474 تهران » تهران 1 مرد و 1 زن بیمه
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1396/09/26

سئوکار ( تهران)
متخصص در امر سئو ...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4671 بازدید: 494 تهران » تهران 1 مرد و 1 زن تمام وقت
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1396/12/01

کارشناس نیروی انسانی و امور قراردادها ( تهران)
متخصص امور استخدام نیروی انسانی و امور قراردادها...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4670 بازدید: 618 تهران » تهران 1 مرد و 1 زن تمام وقت بیمه
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1397/01/02

گرافیست ( تهران)
مسلط به طراحی و صفحه آرایی کتاب و گرافیک وبسایت...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4669 بازدید: 528 تهران » تهران 1 مرد و 1 زن تمام وقت بیمه
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1397/01/02

طراح وبسایت ( تهران)
مسلط به طراحی ورد پرس...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4668 بازدید: 579 تهران » تهران 1 مرد و 1 زن تمام وقت بیمه
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1397/01/02

منشی مدیرعامل ( تهران)
فعال در امور آموزش زبان...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4667 بازدید: 685 تهران » تهران 1 زن بیمه
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1397/01/02

تراکت پخش کن ( تهران)
فعال در امر تراکت و اوراق تبلیغای...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4666 بازدید: 537 تهران » تهران 10 مرد تمام وقت، پاره وقت
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1397/01/02

منشی مدیرعامل ( تهران)
منشی مدیر عامل در امر مدیریت امور پخش تراکت و اوراق تبلیغاتی...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4665 بازدید: 301 تهران » تهران 1 زن تمام وقت بیمه، پاداش، ایاب ذهاب
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1396/09/26