اطلاعات راد


اطلاعات تماس
اطلاعات راد آدرس: البرز » کرج
کرج بلوار حدادی بلوار مصطفی خمینی
تلفن:09108782183
شرح فعالیت ها
دفتر بازرگانی راد

لیست فرصت های شغلی


منشی ( کرج)
دفتر دار . منشی . هماهنگ کننده ...
رشته های موردنیاز: اشنابودن با کامپیوتر و فکس ...
کد: 4676 بازدید: 55 البرز » کرج 2 زن تمام وقت ایاب ذهاب
راد ثبت: 1397/04/19 انقضا: 1397/04/29