ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

کارشناس حسابداری سیستم ( تهران)


از تاریخ انقضای این آگهی 194 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

پیاده سازی و پشتیبانی سیستم ERP
کد: 4350 بازدید: 2392 تسهیلات: پاداش 1 مرد و 1 زن تمام وقت حقوق: نامشخص 2 سال سابقه کار
رشته های تحصیلی مورد نیاز
حسابداری
محل کار
تهران » تهران
تهران میرداماد

اطلاعات کارفرما


DanaSyestems
شرح فعالیت:
پیاده سازی سیستم ERP
آدرس:تهران میرداماد
وبسایت: ورود به وبسایت کارفرما
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
کارشناس-حسابداری-سیستم-(-تهران)
DanaSyestems ثبت: 1394/08/11 انقضا: 1397/08/21
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر