ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد ( کرج)


از تاریخ انقضای این آگهی 30 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

از افراد علاقه مند به خبرنگاري مديريت بازرگاني و مديريت فروش و منشي گري و واحد روابط عمومي و نمايندگي و سرپرستي فعال در استان هاي البرز،گيلان،قزوين و مركزي دعوت به عمل ميآيد
کد: 4401 بازدید: 3032 تسهیلات: بیمه، پاداش 15 مرد و 9 زن تمام وقت، پاره وقت، قراردادی حقوق: یک و نیم میلیون به بالا
رشته های تحصیلی مورد نیاز
تحصيلات مهم نيست
محل کار
البرز » کرج
هفت تير به سمت طالقاني،اولين آپارتمان ،سمت راست(تخت جمشيد)طبقه3 واحد4
شرایط دیگر
1 خبر نگار 2 منشي 3مدير داخلي،3 رييس سازمان شهرستان ها4 بازارياب 5 مدير فروش

اطلاعات کارفرما


هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد
شرح فعالیت:
هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد و جذب نيروي 1 خبرنگار،بازارياب،مدير داخلي و منشي
آدرس:هفت تير به سمت طالقاني،اولين آپارتمان ،سمت راست(تخت جمشيد)طبقه3 واحد4
تلفن تماس: 09359722849
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد ثبت: 1394/10/19 انقضا: 1398/01/02
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر