ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

بازاریاب جهت داروخانه ها و تعاونی ها (خانم و آقا)


از تاریخ انقضای این آگهی 366 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

مشاغل مورد نیاز :
1- بازاریاب جهت داروخانه تهران (خانم و آقا)
2- پروموت جهت داروخانه تهران (خانم)
3-بازاریاب جهت تعاونی ها (خانم و آقا)
کد: 4457 بازدید: 791 تسهیلات: بیمه، پاداش، ایاب ذهاب 10 مرد و 10 زن تمام وقت حقوق: یک تا یک و نیم میلیون تومان
رشته های تحصیلی مورد نیاز
کلیه رشته ها
محل کار
تهران » تهران
میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان 37 غربی پلاک 1 زنگ واحد نیکومنش

اطلاعات کارفرما


شمیم طبیعت آرا
شرح فعالیت:
شرکت در زمینه ارایشی و بهداشتی فعالیت داشته با مواد اولیه اروپایی و بسته بندی در داخل ایران
مشاغل مورد نیاز :
1- بازاریاب جهت داروخانه تهران (آقا)
2- بازاریاب جهت داروخانه تهران (خانم)
3- پروموت جهت داروخانه تهران (خانم)
4-بازاریاب جهت تعاونی ها (خانم و آقا)
آدرس:میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان 37 غربی پلاک 1 زنگ واحد نیکومنش
تلفن تماس: 86080540 و 86080731
فکس: 86080731
وبسایت: ورود به وبسایت کارفرما
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
شمیم طبیعت آرا ثبت: 1395/01/26 انقضا: 1396/02/05
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر