ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

بازاریاب ( تهران)


گرفتن پروژه های معماری، طراحی داخلی، نما و...
کد: 4599 بازدید: 110 تمام وقت حقوق: نامشخص
محل کار
تهران » تهران

اطلاعات کارفرما


شاومادبنا
شرح فعالیت:
بازاریابی برای شرکت معماری
تلفن تماس: ۲۲۵۷۷۳۳۲
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر