ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

جذب همکار حرفه ای (تشکیل تیم جدید و ارتقاء فروش)


از تاریخ انقضای این آگهی 455 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

ه 10 نفر همکار حرفه ای و با تجربه، مذاکره کننده بسیار قوی ، با روابط عمومی بالا ، با سابقه فروش ،جهت تشکیل تیم جدید و ارتقاء فروش در...
کد: 4608 بازدید: 367 5 مرد و 5 زن قراردادی حقوق: نامشخص 5 سال سابقه کار
محل کار
آذربایجان شرقی » تبریز
خیابان امام رضا نزادشمالی

اطلاعات کارفرما


شرکت داناپرداز
شرح فعالیت:
جذب همکار حرفه ای (تشکیل تیم جدید و ارتقاء فروش)
به 10 نفر همکار حرفه ای و با تجربه، مذاکره کننده بسیار قوی ، با روابط عمومی بالا ، با سابقه فروش ،جهت تشکیل تیم جدید و ارتقاء فروش در...
آدرس:خیابان امام رضا نزادشمالی
تلفن تماس: 4133258363 و 04133258084
وبسایت: ورود به وبسایت کارفرما
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
جذب-همکار-حرفه-ای-(تشکیل-تیم-جدید-و-ارتقاء-فروش)
شرکت داناپرداز ثبت: 1395/10/15 انقضا: 1396/01/01
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر