ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

کارمند فروش ( تهران)


از تاریخ انقضای این آگهی 308 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

بازاریابی تلفنی ، فروش ، صدور پیشفاکتور و فاکتور ، پیگیری مالی ، ثبت برخی موارد مالی
کد: 4630 بازدید: 2403 تسهیلات: بیمه 1 زن تمام وقت حقوق: یک تا یک و نیم میلیون تومان
محل کار
تهران » تهران
شریعتی بالاتر از مطهری
شرایط دیگر
پیگیر ، فعال ، دارای روحیه تیمی

اطلاعات کارفرما


بیات
شرح فعالیت:
بازاریابی تلفنی ، انجام امور فروش، بایگانی ، پیگیری مالی ، برخی کارهای مالی
آدرس:شریعتی بالاتر از مطهری
تلفن تماس: 88548614 و 88548615
فکس: 88548616
وبسایت: ورود به وبسایت کارفرما
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
بیات ثبت: 1395/12/16 انقضا: 1396/12/26
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر