ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

منشی ( تهران)


از تاریخ انقضای این آگهی 308 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

پذیرش مراجعین
کد: 4643 بازدید: 237 پاره وقت حقوق: ۳۳۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
رشته های تحصیلی مورد نیاز
سیکل و یا بالاتر
محل کار
تهران » تهران
استادحسن بنا شمالی بالاتر از میدان ملت
شرایط دیگر
-

اطلاعات کارفرما


مطب
شرح فعالیت:
سه روز صبح در هفته ساعت ۱۰-۱۴ جهت پذیرش
آدرس:استادحسن بنا شمالی بالاتر از میدان ملت
تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۸۴۷۹۹۵
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
مطب ثبت: 1396/02/20 انقضا: 1396/03/30
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر