ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

استخدام تکنسین برق وتاسییسات (کرج یاتهران)ترجیعا کرج


از تاریخ انقضای این آگهی 326 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

برق تاسیسات
کد: 4655 بازدید: 234 تسهیلات: بیمه، پاداش، ایاب ذهاب، مسکن قراردادی حقوق: یک و نیم میلیون به بالا نظام وظیفه: کارت پایان خدمت 5 سال سابقه کار
رشته های تحصیلی مورد نیاز
کامپیوتر
محل کار
البرز » کرج
شرایط دیگر
تکنسین برق وتاسیسات

اطلاعات کارفرما


بهزاد
شرح فعالیت:
برق وتاسیسات تریجا کارشیفتی .
تلفن تماس: 09125639243
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
بهزاد ثبت: 1396/04/30 انقضا: 1396/06/09
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر