ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

منشی مدیرعامل ( تهران)


از تاریخ انقضای این آگهی 303 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

فعال در امور آموزش زبان
کد: 4667 بازدید: 686 تسهیلات: بیمه 1 زن حقوق: یک تا یک و نیم میلیون تومان 2 سال سابقه کار
محل کار
تهران » تهران
میدان انقلاب

اطلاعات کارفرما


اعظم داودی
آدرس:میدان انقلاب
تلفن تماس: 66123086 و 66127998
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1397/01/02
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر