ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ ( تهران)


از تاریخ انقضای این آگهی 334 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

متخصص در امر شبکه های مجازی و دیجیتال مارکتینگ
کد: 4672 بازدید: 400 تسهیلات: بیمه 1 مرد و 1 زن حقوق: یک تا یک و نیم میلیون تومان
محل کار
تهران » تهران
میدان انقلاب

اطلاعات کارفرما


اعظم داودی
آدرس:میدان انقلاب
تلفن تماس: 66123086
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
اعظم داودی ثبت: 1396/09/16 انقضا: 1396/09/26
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر