ایکار » لیست فرصت های شغلی » نمایش فرصت شغلی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ ( تهران)


متخصص در امر شبکه های مجازی و دیجیتال مارکتینگ
کد: 4672 بازدید: 6 تسهیلات: بیمه 1 مرد و 1 زن حقوق: یک تا یک و نیم میلیون تومان
محل کار
تهران » تهران
میدان انقلاب

اطلاعات کارفرما


اعظم داودی
آدرس:میدان انقلاب
تلفن تماس: 66123086
مشاهده اطلاعات و مشاغل این کارفرما
لیست مشاغل همین استان

لیست مشاغل دیــگر