لیست فرصت های شغلی


استخدام تکنسین برق وتاسییسات (کرج یاتهران)ترجیعا کرج
برق تاسیسات...
رشته های موردنیاز: کامپیوتر...
کد: 4655 بازدید: 44 البرز » کرج قراردادی بیمه، پاداش، ایاب ذهاب، مسکن
بهزاد ثبت: 1396/04/30 انقضا: 1396/06/09

استخدام حسابدار ( کرج)
استخدام حسابدار آقا و خانم حتی بدون سابقه ی کار
کارآموز رایگان...
رشته های موردنیاز: ...
کد: 4593 بازدید: 354 البرز » کرج
نیما ثبت: 1395/08/22 انقضا: 1397/01/01

هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد ( کرج)
از افراد علاقه مند به خبرنگاري مديريت بازرگاني و مديريت فروش و منشي گري و واحد روابط عمومي و نمايندگي و سرپرستي فعال در استان هاي البرز،گيلان،قزوين و...
رشته های موردنیاز: تحصيلات مهم نيست...
کد: 4401 بازدید: 1490 البرز » کرج 15 مرد و 9 زن تمام وقت، پاره وقت، قراردادی بیمه، پاداش
هفته نامه سراسري گسترش اقتصاد ثبت: 1394/10/19 انقضا: 1398/01/02