لیست کارجویان


مونا میرزامحمد خوشنویس
کد: 12128 زن مجرد وضعیت کنونی: دانشجو نوع همکاری: پاره وقت سابقه بیمه: 0 ماه حقوق درخواستی: یک تا یک و نیم میلیون تومان
آخرین مدرک: کارشناسی » میکروبیولوژی
مونا-میرزامحمد-خوشنویس