لیست کارجویان


فاطمه دوستدار
کد: 12066 مرد مجرد وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 0 ماه حقوق درخواستی: ۸۵۰ تا یک میلیون تومان
آخرین مدرک: فوق دیپلم » ict
فاطمه-دوستدار