لیست کارجویان


مهدی بنلاد
کد: 12097 مرد مجرد وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 0 ماه حقوق درخواستی: یک و نیم میلیون به بالا
آخرین مدرک: کارشناسی ارشد » شیمی کاربردی
مهدی-بنلاد