لیست کارجویان


حسین سیناییان
کد: 11960 مرد مجرد وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 10 ماه حقوق درخواستی: یک و نیم میلیون به بالا
آخرین مدرک: فوق دیپلم » مهندسی کامپیوتر
حسین-سیناییان