لیست کارجویان


صادق طالب زاده
کد: 11972 مرد مجرد وضعیت کنونی: دانشجو نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 22 ماه حقوق درخواستی: یک تا یک و نیم میلیون تومان
آخرین مدرک: کارشناسی » مهندسی مکانیک
صادق-طالب-زاده