لیست کارجویان


محمدحسین حاجی قاسمی
کد: 12110 مرد مجرد وضعیت کنونی: آماده به کار نوع همکاری: تمام وقت سابقه بیمه: 360 ماه حقوق درخواستی: یک و نیم میلیون به بالا
آخرین مدرک: دیپلم »
اینجانب محمدحسین هم سابقه کارنقاشی ساختمان دارم هم ده سال درشرکت مشغول به نگهبانی وهم درقسمت اشپزخانه به عنوان کمک آشپزبرای 70نفرمشغول پخت وپزبوده ام.تابهمن 96شاغل بودم که شرکت ورشکست وتعدیل نیروکرد
محمدحسین-حاجی-قاسمی