ایکار» تبلیغات در سایت

تبلیغات در سایت


تبلیغاتتعرفه تبلیغات در مکان A  ماهانه 80 هزار تومان
تعرفه تبلیغات در مکان B  ماهانه 35 هزار تومان 

جهت سفارش تبلیغات و هر گونه مشاوره با شماره 6161  217  0935  و یا با ایمیل info@ekaar.ir   ارتباط برقرار فرمایید.